નાનપણથી બાળકોને જરૂર શીખવાડો આ આદતો


By Hariom Sharma2023-05-01, 08:00 ISTgujaratijagran.com

બાળકો

બાળક જ્યારે એક વર્ષનું થાય છે ત્યારે તેનો વિકાસ અને શીખવા કોઇ પણ વસ્તુમાં ઝડપ આવવા લાગે છે.

વસ્તુઓ પર ધ્યાન

તેઓ ઝડપથી તેમની આસ-પાસની વસ્તુઓ પર ધ્યાન રાખવા લાગે છે. તે વસ્તુઓને આદતમાં બનાવવાની શરૂ કરે છે.

આ આદત પાડો

આજે આપણે એવી આદતો વિશે વાત કરીશું જે બાળકોને નાની ઉંમરમાં શીખવાડવી જોઇએ.

ઈશારો કરીને

15 મહિના સુધી બાળકો ઇશારાથી વાતો સમજવાની કોશીશ કરે છે. સામાન્ય શબ્દો અને સંકોત દ્વારા ભાષા શીખવવાની કોશિશ કરો.

નવું નવું શીખવાડો

જેમ જેમ બાળકોની ઉંમર વધે છે તેમ તેમ તેઓ નવી વસ્તુઓ શીખવા લાગે છે. આ દરમિયાન બાળકોને પેન-પેન્શિલ પકડાવતા શીખવાડ તેનાથી તેઓ કંઇક બનાવી શકે.

સોશિયલ સ્કિલ

જો તમારું બાળક નાનું છે તો કોશિશ કરો કે તમારું બાળક બીજા બાળક સાથે રમે આનાથી તેમની સામાજિક કૌશલનો વિકાસ થશે.

દુનિયાદારી

બાળકોને તેમી આસ-પાસની દુનિયાથી પરિચિત કરાવો, અને તેમને દરેક સમયે ઘરમાં ના રાખો. ઘરની આજુ-બાજુના પાર્કમાં તેઓને લઇ જાવ.

હનુમાનજીના આ નામોના જાપ કરવાથી જીવન બનશે કષ્ટ મુક્ત