ગરુડ પુરાણ પ્રમાણે મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે તો મળવા લાગે છે આવા સંકેત


By Pandya Akshatkumar2023-05-17, 14:54 ISTgujaratijagran.com

મૃત્યુ પહેલા મળે છે સંકેત

મૃત્યુ એક અટલ સત્ય છે. તેથી જ કહેવાય છે કે સંસારમાં જે જીવ જન્મે છે તેનું મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. પણ મૃત્યુ અચાનક આવતું નથી.

જીવનભરના કર્મો દેખાવા લાગે છે

ગરુડ પુરાણમાં ભગવાન વિષ્ણુ તેમના વાહન પક્ષીઓના રાજા ગરુડને કહે છે કે જ્યારે વ્યક્તિનું મૃત્યુ નજીક હોય છે ત્યારે તેને પોતાના જીવનના કરેલા સારા અને ખરાબ કાર્યોને યાદ કરવા લાગે છે

રહસ્યમય દરવાજો દેખાય છે

મૃત્યુ પહેલા વ્યક્તિ એક રહસ્યમય દરવાજો જુએ છે. કેટલાક લોકોને આવા દરવાજામાં જ્વાળાઓ પણ દેખાય છે.

હથેળીની રેખાઓ ઝાંખી થઈ જાય છે

ગરુડ પુરાણમાં કહેવાયું છે કે મૃત્યુ પહેલા વ્યક્તિના હાથ પરની રેખાઓ પણ હળવી થઈ જાય છે. એટલે કે રેખાઓ દેખાતી નથી.

પૂર્વજો દેખાવા લાગે છે

મૃત્યુના થોડા સમય પહેલા, વ્યક્તિ તેના સપનામાં પૂર્વજોને પણ જુએ છે. પૂર્વજો ઉદાસ અને રડતા જોવા મળે છે. તેથી જ આવા સ્વપ્ન સૂચવે છે કે મૃત્યુ નજીક છે.

યમદૂતો દેખાય છે

ગરુડ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે કોઈનું મૃત્યુ નજીક હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ યમરાજના યમદૂતોને જોઈને ડરી જાય છે. તેને લાગવા માંડે છે કે તેની નજીક કોઈ પ્રકારની નકારાત્મક શક્તિ છે.

અસ્થમા થવાના 5 લક્ષણો